OBCHODNÍ PODMÍNKY

 https://www.vymena-displeje.cz 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží mezi společností Výměna-displeje.cz s.r.o. IČ:03083233 a jejími obchodními partnery. 

2. DODAVATEL 
Výměna-displeje.cz s.r.o. se sídlem Mírové náměstí 116, 432 01 Kadaň, IČO: 03083233 , DIČ: CZ03083233  dále jen dodavatel 

3. KUPUJÍCÍ 
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Prodejce výpočetní techniky - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, DIČ a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. dále jen kupující 

4. PROVOZNÍ DOBA 
- Prodej, expedice a reklamace - pracovní dny 8:00 hod - 16:00 hod
- Objednávky - NONSTOP 

5. OBJEDNÁVKA 
Objednávat je možno následujícími způsoby: 
- prostřednictvím elektronického obchodu na https://www.vymena-displeje.cz
- elektronickou poštou na adrese info@vymena-displeje.cz
- telefonicky na číslech uvedených v kontaktních údajích 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou. 

Na objednávce je třeba uvádět následující údaje: 
- obchodní jméno a sídlo kupujícího 
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH 
- přesnou specifikaci zboží 
- jednotkovou cenu 
- způsob odebrání a dopravy 
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží 
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité 

6. SPECIFIKA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU 
Pro objednávání a nakupování přes elektronický obchod se kupující nepovažuje za spotřebitele ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele. Pro nakupování pomocí elektronického obchodu platí speciální zvýhodněná cenová skupina https://www.vymena-displeje.cz a to pouze při objednávce zboží přímo k zákazníkovi. Ceny jsou po přihlášení uživatelským jménem a heslem již přepočítány a jsou uváděny včetně všech aktuálních zvýhodnění a speciálních akcí. Popisky a obrázky uváděné v elektronickém obchodě jsou pouze informativní. Přesné informace naleznete na webových stránkách výrobce. 

7. CENOVÉ KATEGORIE 
Všechny ceny jsou smluvní. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

• platba předem bankovním převodem 

• na dobírku při doručení zboží

• platba online platební kartou systém GOPAY9. EXPEDICE ZBOŽÍ 
Zasílání přepravní službou: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 17:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24-48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, …) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu ino@vymena-displeje.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu (faxem, e-mailem). Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka: 
Kupující (koncový uživatel) má právo podle odstavce § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny: 


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud: 
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává 

• výrazným způsobem se změnila cena (například v důsledku výrazné změny kurzu) 

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

11. ZÁRUKY A REKLAMACE 
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.